Yükleniyor...

KURUMSAL HİZMETLER

İNSAN KAPİTALİ YÖNETİMİ

İnsan Kapitali Yönetimi, organizasyon bünyesindeki bireylerin ilişkisel, teknik, bedensel ve zihinsel yetenek ve emeklerini ekonomik değerlere çevirmesini sağlayan yönetim stratejilerinin bütünüdür.

Kısacası insan kapitali, bir kurumun hem en güçlü sekörel silahı hem de en hesaplanamaz riski olabilir.

İnsan Kapitali Yönetim Sistemilerinin başarısı Lider/Yönetici Gelişimi, Takım Kurma ve Yönetme, Başarı Yönetimi, Yetenek Yönetimi, Çalışan İlişkileri Yönetimi ve Organizasyonel Değişim Yönetimi planlama ve süreçlerinin bir bütün olarak kurgulanması ve uygulanmasından geçer.

Bizlerin görevi, İnsan Kapitali Yönetim Stratejilerinizi yeniden yapılandırarak çalışanlarınızı ve liderlerinizi “kazandıran” ve “hesaplanabilir” kılmaktır.Lider/Yönetici Gelişim Programları

Organizasyonel Kültürel yapının en kritik parçalarından biri “ Lider’dir”. İnsanlar mesleklerinden istifa etmezler, yönetici ve takım arkadaşlarından ayrılırlar.
Çalışan performansı ve gelişimi direk olarak liderlerin iletişim, ilişki, rekabet yönetimi ve becerileri ile doğru orantılıdır.

Bizlerin görevi, liderlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirirken, yönettikleri takımların performansını en yüksek seviyede ortaya koyabilir olmaları için
gereken liderlik modeli doğrultusunda gelişimlerine yardımcı olmaktır.

ney

Takım Gelişim Programları

Organizasyonel Kültürel yapının en önemli alanlarından bir diğeri de “ Takım Çalışması’dır” Günümüzde “Kolaborasyon” oyunu kazanmanın ve başarının en temel kuralıdır.
İletişim, güven, yapıcı rekabet, farklılık yönetimi ve net operasyonel kurallar bir takımın temel taşlarıdır.

Bizlerin görevi,takım içi kolaborasyonu organizasyonel kültürün temel değeri yapmak için gereken ilişki yönetimi stratejilerini kurgulayarak
takım performansını en yüksek seviyeye taşımaktır.

ney

Başarı Yönetimi

Başarı, transformasyonel liderlik, takımiçi kolaborasyon, vizyonun doğru belirlenmesi ve anlaşılması, misyon ve değerlerin vizyonu gerçekleştirecek şekilde
planlaması modelini yaratmaktır.
Yapılandırılması ve doğru kurum kültürü ile kendiliğinden gelir. Bu şartların yaratılması için gereken tek şey “kurumsal yurttaşlık’dır”.

Bizim görevimiz, kurumsal yurttaşlık ilkesini organizasyonel kültürel yapının kendiliğinden gelişen bir olgusu haline getirerek, yatırım, market farklılıkları,
yeni kategori üretimi, pazarlama ve satış alanlarında size garantili sonuçlar getirecek başarı planlaması modelini yaratmaktır.

Yetenek Yönetimi

CV si ve geçmiş deneyimlerindeki başarılarına bakarak işe aldığınız kişilerin sizin için yeteneklerini ve potansiyelini en yüksek performans ile ortaya koyacağına emin misiniz?

Bizim görevimiz, sizinle çalışmak isteyen yeteneklerin turn over hanesine bir artı olarak geçmemesini garanti edecek yetenek yönetimi modelini belirleyip
uygulamanıza yardımcı olarak zaman ve maaliyet ekonomisi yapmanızı sağlamaktır.

Değişim Yönetimi

Organizasyonel başarı, çalışanların, liderlerin ve takımların hem ayrı ayrı hem de ortak bir dil ve bilinç ile kurum vizyon, misyon ve değerlerini
anlayarak beraber hareket etmeleri ile gerçekleşir.

Bizlerin görevi, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda size özel hazılanmış Değişim Yönetimi planlaması ile liderlerin farklılıkları avantaja ve takımların yapıcı rekabeti
başarıya dönüştürebildiği İnsan Kapitali Yönetim Stratejilerini kurgulamak ve değişim sürecinizi yönetmektir.